Aktualności

Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu akcji serii B

W dniu 6 lipca 2015 roku Zarząd spółki Boruta-Zachem złożył wniosek o wprowadzenie 21.791.326 akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect.

Więcej informacji w komunikacie EBI 28/2015.