WZA

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) decyduje o najważniejszych sprawach Spółki, w zakresie określonym przepisami prawa, w tym Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Boruta-Zachem SA.

Najważniejsze regulacje prawne:

Wyciąg ze statutu Boruta-Zachem SA

Posiedzenia WZA:

15-06-2021

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HUB.TECH SA

Zarząd Spółki Hub.Tech S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 12 lipca 2021 roku w sali konferencyjnej Hotelu "Słoneczny Młyn" przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 09:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Hub.Tech S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.

Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ Spółki HUB.TECH S.A. Projekty uchwał ZWZ Spółki HUB.TECH S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pełnomocnictwo osoby fizyczne Pełnomocnictwo osoby prawne


Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HUB.TECH SA

Zarząd Spółki HUB.TECH S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 23 marca 2021 roku w Kancelarii Notarialnej notariusz Ewy Opary i notariusza Marcina Kupisza przy ulicy Ks. Augustyna Kordeckiego pod numerem 12/3, w Bydgoszczy, o godz. 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HUB.TECH S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w załączniku.

Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ Spółki HUB.TECH S.A. Projekty uchwał ZWZ Spółki HUB.TECH S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pełnomocnictwo osoby fizyczne Pełnomocnictwo osoby prawne


07-09-2020

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BORUTA-ZACHEM SA

Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 08 października 2020 roku w sali konferencyjnej Hotelu "Słoneczny Młyn" przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.

Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Projekty uchwał ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pełnomocnictwo osoby fizyczne Pełnomocnictwo osoby prawne04-07-2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BORUTA-ZACHEM SA

Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 30 lipca 2020 roku w sali konferencyjnej Hotelu "Słoneczny Młyn"  przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 10:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.

Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Projekty uchwał ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pełnomocnictwo osoby fizyczne Pełnomocnictwo osoby prawne


23-12-2019

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BORUTA-ZACHEM SA

Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 21 stycznia 2020 roku w sali konferencyjnej Hotelu "Słoneczny Młyn"  przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.

Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Projekty uchwał ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pełnomocnictwo osoby fizyczne Pełnomocnictwo osoby prawne31-05-2019

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BORUTA-ZACHEM SA

Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 21 stycznia 2020 roku w sali konferencyjnej Hotelu "Słoneczny Młyn"  przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.

Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Projekty uchwał ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pełnomocnictwo osoby fizyczne Pełnomocnictwo osoby prawne08-02-2018

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BORUTA-ZACHEM SA

Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 07 marca 2019 roku w sali konferencyjnej Hotelu "Słoneczny Młyn"  przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.

Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Projekty uchwał ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pełnomocnictwo osoby fizyczne Pełnomocnictwo osoby prawne23-04-2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BORUTA-ZACHEM SA

Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 28 maja 2018 roku w sali konferencyjnej Hotelu "Słoneczny Młyn" przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 9:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.

Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Projekty uchwał ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pełnomocnictwo osoby fizyczne Pełnomocnictwo osoby prawne08-03-2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BORUTA-ZACHEM SA

Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 06 kwietnia 2018 roku w sali konferencyjnej Hotelu "Słoneczny Młyn" przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 9:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.

Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Projekty uchwał ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pełnomocnictwo osoby fizyczne Pełnomocnictwo osoby prawne31-01-2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORUTA-ZACHEM SA

Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 09 marca 2018 roku w sali konferencyjnej Hotelu "Słoneczny Młyn"  przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 9:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.

Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Projekty uchwał ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pełnomocnictwo osoby fizyczne Pełnomocnictwo osoby prawne10-05-2017

Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariusza

Zarząd Boruta-Zachem S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 maja otrzymał od Futeresky Finance Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr (dalej „ Akcjonariusz”) posiadającego 12.000.000 akcji Spółki, stanowiących 5,01% kapitału zakładowego, na podstawie art.401 ust 1 KSH, wniosek z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 maja 2017 r następujących Uchwał:

- Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 26 lipca 2017 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenie akcji serii D do obrotu w ASO prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki

- Uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie zmiany upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

W załączeniu uzupełniony porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 30 maja 2017 r. Zgłoszone uchwały stanowią odpowiednio Uchwałę nr 25 oraz Uchwałę nr 26 w załączonym porządku obrad.

Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Projekty uchwał ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pełnomocnictwo osoby fizyczne Pełnomocnictwo osoby prawne


02-05-2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORUTA-ZACHEM SA

Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 30 maja 2017 roku w sali konferencyjnej Hotelu "Słoneczny Młyn"  przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 14:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.

Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Projekty uchwał ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pełnomocnictwo osoby fizyczne Pełnomocnictwo osoby prawne31-03-2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORUTA-ZACHEM SA

Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 27 kwietnia 2017 roku w sali konferencyjnej Hotelu "Słoneczny Młyn" przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 14:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.

Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Projekty uchwał ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pełnomocnictwo osoby fizyczne Pełnomocnictwo osoby prawne02-06-2016

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORUTA-ZACHEM SA

Zarząd Boruta-Zachem S.A. informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2016 roku w sali konferencyjnej Hotelu "Słoneczny Młyn"  przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 9:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A.

Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Projekty uchwał ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pełnomocnictwo osoby fizyczne Pełnomocnictwo osoby prawne27-05-2015

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORUTA-ZACHEM SA

Zarząd Boruta-Zachem S.A. informuje o zwołaniu na dzień 22 czerwca 2015 roku w Kancelarii  Notarialnej Notariusz Janiny Mietz  przy ulicy Pod Blankami pod numerem 4/2, w Bydgoszczy, o godz. 9:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A.

Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Projekty uchwał ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pełnomocnictwo osoby fizyczne Pełnomocnictwo osoby prawne


17-01-2015

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORUTA-ZACHEM SA

Zarząd Boruta-Zachem S.A. informuje o zwołaniu na dzień  16 lutego 2015 roku w Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski s.c., przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie, o godz. 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A.

Ogłoszenie o Zwołaniu NWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Projekty uchwał NWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pełnomocnictwo osoby fizyczne Pełnomocnictwo osoby prawne31-12-2014

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORUTA-ZACHEM SA

Zarząd Boruta-Zachem S.A. informuje o zwołaniu na dzień 27 stycznia 2015 roku w Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski s.c., przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie, o godz. 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A.

Ogłoszenie o Zwołaniu NWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Projekty uchwał NWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pełnomocnictwo osoby fizyczne Pełnomocnictwo osoby prawne06-11-2014

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORUTA-ZACHEM SA

Zarząd Boruta-Zachem S.A. informuje o zwołaniu na dzień 02 grudnia 2014 roku w Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski s.c., przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie, o godz. 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A.

Ogłoszenie o Zwołaniu NWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Projekty uchwał NWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pełnomocnictwo osoby fizyczne Pełnomocnictwo osoby prawne16-07-2014

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORUTA-ZACHEM SA

Zarząd Boruta-Zachem S.A. informuje o zwołaniu na dzień 12 sierpnia 2014 roku w Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski s.c., przy ul. Chłodnej 15 w Warszawie, o godz. 12:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A.

Ogłoszenie o Zwołaniu NWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Projekty uchwał NWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pełnomocnictwo osoby fizyczne Pełnomocnictwo osoby prawne


18-06-2014

Odbyło się zwyczajne WZA