Rys strategiczny

Celem strategicznym spółki na najbliższe lata jest dynamiczny rozwój firmy poprzez rozbudowę oferty o nowatorskie rozwiązania.

Boruta-Zachem funkcjonuje w trzech niezależnych od siebie sektorach: produkcji barwników i pigmentów, produkcji biosurfaktantu (branża kosmetyczna) oraz badaniach naukowych nad produktami unikalnymi na skalę światową.

Produkcja barwników i pigmentów

Podstawową działalnością spółki jest produkcja pigmentów i barwników wykorzystywanych we włókiennictwie, w przemyśle skórzanym, drzewnym, papierniczym, farbowo-lakierniczym, tworzyw sztucznych oraz wielu innych. W tej sferze Boruta-Zachem jest kontynuatorem wieloletniej tradycji zakładów produkcyjnych w Zgierzu i Bydgoszczy. Dobre praktyki wypracowane dotychczas sprawiają, że spółka stale podnosi jakość oraz paletę oferowanych produktów. Dzięki temu klientami Boruta-Zachem Kolor są prężnie działające firmy z całej Europy. Celem nadrzędnym zarządu jest optymalizacja procesu produkcyjnego oraz poprawa jakości obsługi klienta.

Produkcja biosurfaktantów

Surfaktanty to środki powierzchniowo czynne wykorzystywane w produkcji wszelkich środków czyszczących, farb, kosmetyków oraz artykułów spożywczych, a nawet w niektórych antybiotyków i herbicydów. Do wytwarzania tych wszystkich produktów stosowane są najczęściej surfaktanty wytworzone sztucznie. To właśnie one są przyczyną niektórych problemów skórnych człowieka. Ze względu na swoje pochodzenie stanowią pewne zagrożenie dla środowiska.

Botuta Zachem ma wyłączne prawa do technologii umożliwiającej wytwarzanie na skale przemysłową biosurfaktantu surfaktyny, syntetyzowanej przez bakterie z rodzaju Bacillus – powstających ze związków pochodzenia roślinnego.

Celem spółki w zakresie posiadanych aktywów niematerialnych jest uruchomienie produkcji płynu do mycia naczyń i mydła w płynie. W efekcie Boruta-Zachem stanie się wytwórcą ekologicznej chemii gospodarczej i produktów kosmetycznych. Spółka będzie również prowadziła sprzedaż biosurfaktantów w postaci półproduktu.

Badania i rozwój

Trzecią istotną gałęzią spółki jest działalność badawcza. Boruta-Zachem zamierza realizować innowacyjne na skalę światową projekty badawcze. Ich celem jest wdrażanie do produkcji nowatorskich rozwiązań, które będą budowały wartość spółki. Pierwszym projektem jaki podjął dział R&D jest opracowanie opatrunków na bazie nanostruktur, które będą m.in. skutecznie zwalczały bakterie i grzyby występujące w ranach, zapobiegały tworzenia się strupów i stymulować odbudowę mikronaczyń krwionośnych.