Raporty EBI

Raport 1/2022 (31.01.2022)
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Raport 29/2021 (23.12.2021)
Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego

Raport 28/2021 (23.12.2021)
Powołanie Wiceprezesa Zarządu

Raport 27/2021 (23.12.2021)
Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu

Raport 25/2021 (29.09.2021)
Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Raport 22/2021 (09.07.2021)
Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję

Raport 21/2021 (02.07.2021)
Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Raport 20/2021 (15.06.2021)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał

Raport 15/2021 (26.03.2021)
Życiorysy członków Rady Nadzorczej

Raport 14/2021 (24.03.2021)
Zmiany treści Statutu Spółki

Raport 13/2021 (24.03.2021)
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Raport 12/2021 (24.03.2021)
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 marca 2021 r.

Raport 11/2021 (02.03.2021)
Korekta raportu EBI nr 8/2021 – zmiana adresu e-mail i strony internetowej

Raport 10/2021 (26.02.2021)
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport 9/2021 (26.02.2021)
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport 8/2021 (26.02.2021)
Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail

Raport 7/2021 (23.02.2021)
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał

Raport 6/2021 (23.02.2021)
Zmiana adresu Spółki

Raport 5/2021 (23.02.2021)
Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Raport 3/2021 (29.01.2021)
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

Raport 2/2021 (13.01.2021)
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport 1/2021 (05.01.2021)
Przydział akcji serii F i informacje podsumowujące subskrypcję

Raport 24/2020 (08.10.2020)
Zmiana treści Statutu Spółki

Raport 23/2020 (08.10.2020)
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 08 października 2020 r.

Raport 22/2020 (07.09.2020)
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał

Raport 20/2020 (31.07.2020)
Zmiana treści Statutu Spółki

Raport 19/2020 (31.07.2020)
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 lipca 2020 r.

Raport 18/2020 (04.07.2020)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał

Raport 9/2020 (24.04.2020)
Korekta - uzupełnienie raportu bieżącego nr 3/2020 z 24.01.2020 r. w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Raport 3/2020 (24.01.2020)
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

Raport 2/2020 (22.01.2020)
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 stycznia 2020 r.

Raport 1/2020 (10.01.2020)
Zmiana warunków umowy z Autoryzowanym Doradcą

Raport 29/2019 (23.12.2019)
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał

Raport 26/2019 (10.10.2019)
Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Raport 25/2019 (05.09.2019)
Przydział akcji serii E i informacje podsumowujące subskrypcję

Raport 23/2019 (29.07.2019)
Informacja na temat oferty publicznej akcji serii E z prawem poboru Boruta-Zachem S.A.

Raport 22/2019 (03.07.2019)
Korekta protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.06.2019 r.

Raport 21/2019 (02.07.2019)
Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E

Raport 20/2019 (28.06.2019)
Zmiana treści Statutu Spółki

Raport 19/2019 (28.06.2019)
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Raport 18/2019 (28.06.2019)
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2019 r.

Raport 17/2019 (17.06.2019)
Odwołanie Wiceprezes Zarządu Emitenta

Raport 16/2019 (11.06.2019)
Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Raport 15/2019 (05.06.2019)
Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Raport 14/2019 (31.05.2019)
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał

Raport 11/2019 (10.04.2019)
Korekta raportu nr 10/2019 – Przydział akcji serii D i informacje podsumowujące

Raport 10/2019 (09.04.2019)
Przydział akcji serii D i informacje podsumowujące subskrypcję

Raport 9/2019 (07.03.2019)
Zmiany treści Statutu Spółki Boruta-Zachem Spółka Akcyjna

Raport 8/2019 (07.03.2019)
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Raport 7/2019 (07.03.2019)
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 marca 2019 r.

Raport 6/2019 (07.03.2019)
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 marca 2019 r.

Raport 4/2019 (08.02.2019)
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał

Raport 3/2019 (31.01.2019)
Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku – korekta raportu bieżącego nr 2/2019

Raport 2/2019 (31.01.2019)
Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Raport 1/2019 (28.01.2019)
Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Raport 22/2018 (07.12.2018)
Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Raport 21/2018 (13.11.2018)
Raport kwartalny za II kwartał 2018

Raport 20/2018 (13.08.2018)
Raport kwartalny za II kwartał 2018

Raport 19/2018 (29.06.2018)
Powołanie członka Zarządu na kolejną kadencję

Raport 18/2018 (29.06.2018)
Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Raport 17/2018 (29.06.2018)
Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółki Boruta-Zachem Spółka Akcyjna

Raport 16/2018 (01.06.2018)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał

Raport 14/2018 (29.05.2018)
Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

Raport 13/2018 (28.05.2018)
Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport 11/2018 (02.05.2018)
Korekta raportu nr 10/2018 – zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport 10/2018 (23.04.2018)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał

Raport 9/2018 (05.04.2018)
Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect

Raport 8/2018 (05.04.2018)
Korekta raportu nr 5/2018 – odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport 7/2018 (05.04.2018)
Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport 6/2018 (8.03.2018)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał

Raport 5/2018 (08.03.2018)
Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Raport 2/2018 (31.01.2018)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał

Raport 1/2018 (30.01.2018)
Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Raport 11/2017 (29.05.2017)
Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał

Raport 9/2017 (10.05.2017)
Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariusza

Raport 8/2017 (02.05.2017)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał

Raport 7/2017 (20.04.2017)
Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał

Raport 5/2017 (31.03.2017)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał

Raport 4/2017 (31.31.2017)
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 r.

Raport 2/2017 (10.02.2017)
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2016 r.

Raport 1/2017 (27.01.2017)
Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Raport 21/2016 (31.12.2016)
Informacja dotycząca rezygnacji Członków RN

Raport 18/2016 (02.08.2016)
Powołanie nowego Wiceprezesa Zarządu Spółki

Raport 17/2016 (30.06.2016)
Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport 16/2016 (10.06.2016)
Zbycie udziałów w spółce Boruta-Zachem Biochemia Sp. z o.o.

Raport 15/2016 (02.06.2016)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta-Zachem SA wraz z projektami uchwał

Raport 13/2016 (25.05.2016)
Odwołanie prokury

Raport 12/2016 (25.05.2016)
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki

Raport 11/2016 (21.05.2016)
Przyjęcie rezygnacji dotychczasowego Prezesa Zarządu i powołanie nowego Prezesa Zarządu Spółki

Raport 9/2016 (29.04.2016)
Protokół pokontrolny dotyczący projektu w ramach POIG działanie 4.4.

Raport 8/2016 (19.04.2016)
Umorzenie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Zarządu

Raport 7/2016 (03.03.2016)
Otrzymanie pozwu o stwierdzenie nieważności Uchwały Zarządu Spółki i ustalenie nieistnienia prawa poboru akcji

Raport 6/2016 (19.02.2016)
Podpisanie protokołu przekazania do użytkowania inwestycji

Raport 4/2016 (29.01.2016)
Spłata pożyczki

Raport 3/2016 (29.01.2016)
Zawarcie umowy objęcia akcji

Raport 2/2016 (20.01.2016)
Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Raport 1/2016 (13.01.2016)
Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Raport 37/2015 (31.12.2015)
Podpisanie aneksu do umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”)

Raport 36/2015 (31.12.2015)
Istotna informacja

Raport 34/2015 (30.10.2015)
Brak przyznania dofinansowania w ramach programu Horyzont 2020

Raport 33/2015 (04.09.2015)
Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

Raport 31/2015 (12.08.2015)
Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii B na rynku NewConnect

Raport 30/2015 (07.08.2015)
Wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect

Raport 29/2015 (07.07.2015)
Wypowiedzenie umowy inwestycyjnej

Raport 28/2015 (06.07.2015)
Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect

Raport 27/2015 (03.07.2015)
Warunkowa rejestracja akcji serii B w KDPW

Raport 26/2015 (23.06.2015)
Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2015 r.

Raport 25/2015 (19.06.2015)
Rejestracja zmiany Statutu Spółki w KRS

Raport 24/2015 (18.06.2015)
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS

Raport 23/2015 (27.05.2015)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta-Zachem SA wraz z projektami uchwał

Raport 22/2015 (26.05.2015)
Korekta raportu bieżącego nr 20/2015 - zakończenie subskrypcji akcji serii B

Raport 21/2015 (22.05.2015)
Zmiana Statutu Spółki

Raport 20/2015 (22.05.2015)
Zakończenie subskrypcji akcji serii B

Raport 18/2015 (22.04.2015)
Publikacja Aneksu nr 1 do Memorandum Informacyjnego w związku z ofertą publiczną Akcji serii B

Raport 17/2015 (22.04.2015)
Podjęcie Uchwały Zarządu o zmianie Uchwały nr 2/04/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Raport 16/2015 (15.04.2015)
Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z ofertą publiczną Akcji serii B

Raport 15/2015 (10.04.2015)
Podjęcie Uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Raport 14/2015 (08.04.2015)
Podjęcie uchwały o rezygnacji z emisji obligacji

Raport 12/2015 (02.04.2015)
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 rok

Raport 11/2015 (30.03.2015)
Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Horyzont 2020

Raport 10/2015 (20.02.2015)
Komentarz Zarządu do kursu akcji Spółki

Raport 9/2015 (17.02.2015)
Treść uchwał podjętych na NWZ Spółki w dniu 16 lutego 2015 r.

Raport 7/2015 (11.02.2015)
Podpisanie aneksu do umowy pożyczki

Raport 6/2015 (28.01.2015)
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku

Raport 5/2015 (24.01.2015)
Zawarcie umowy pożyczki

Raport 4/2015 (17.01.2015)
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta-Zachem SA wraz z projektami uchwał

Raport 3/2015 (17.01.2015)
Odwołanie NWZA

Raport 2/2015 (16.01.2015)
Informacja o przebiegu realizacji strategii biznesowej Boruta-Zachem SA za rok 2014

Raport 1/2015 (16.01.2015)
Zawarcie istotnej umowy

Raport 23/2014 (31.12.2014)
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta-Zachem SA wraz z projektami uchwał

Raport 22/2014 (03.12.2014)
Brak podjęcia Uchwał na NWZA Spółki

Raport 21/2014 (28.11.2014)
Komentarz zarządu do spadku kursu akcji Spółki

Raport 20/2014 (21.11.2014)
Zawarcie istotnej umowy na dostawę biosurfaktantów

Raport 18/2014 (12.11.2014)
Zawarcie umowy inwestycyjnej

Raport 17/2014 (07.11.2014)
Kandydaci do Rady Nadzorczej spółki – istotne informacje

Raport 16/2014 (06.11.2014)
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta-Zachem SA wraz z projektami uchwał

Raport 15/2014 (12.09.2014)
Podjęcie uchwały o emisji obligacji

Raport 14/2014 (10.09.2014)
Zawarcie istotnej umowy

Raport 13/2014 (10.09.2014)
Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Raport 12/2014 (12.08.2014)
Treść uchwał podjętych na NWZ Spółki w dniu 12 sierpnia 2014 r.

Raport 10/2014 (07.08.2014)
Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2014 roku

Raport 9/2014 (18.07.2014)
Zawarcie istotnej umowy

Raport 8/2014 (16.07.2014)
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta_Zachem SA wraz z projektami uchwał

Raport 7/2014 (16.07.2014)
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta_Zachem SA wraz z projektami uchwał

Raport 6/2014 (28.06.2014)
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A

Raport 5/2014 (26.06.2014)
Podpisanie umowy o dofinansowanie z PARP

Raport 4/2014 (26.06.2014)
Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Raport 3/2014 (23.06.2014)
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

Raport 2/2014 (23.06.2014)
Wprowadzenie akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect

Raport 1/2014 (23.06.2014)
Uzyskanie dostępu do systemu EBI