Akcjonariat

Dane ogólne

Kapitalizacja:353 890 066 zł *
Liczba akcji:467 490 180
Liczba głosów na WZA:467 490 180
Kapitał akcyjny:46 749 018,00 zł
Cena nominalna akcji:0,10 zł
Free float:40,35%

Najwięksi akcjonariusze

NazwaLiczba akcji
Liczba głosów
Scotts Enterprises Limited204 834 164
(43,82%)
204 834 164
(43,82%)
Piotr Bogusz50 000 000
(10,70%)
50 000 000
(10,70%)
Marcin Łukaszewicz24 024 510
(5,14%)
24 024 510
(5,14%)
Pozostali
188 631 506
(40,35%)
188 631 506
(40,35%)
* Na podstawie danych udostępnionych dzięki DM BOŚ


** Struktura akcjonariatu uaktualniana jest na podstawie formalnych zawiadomień od akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, otrzymanych w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych"
Struktura akcjonariatu na dzień 27.07.2021.