Władze spółki

Zarząd

Artur Bielski

Artur Bielski

Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na kierunku Finanse i Bankowość oraz Politechniki Gdańskiej – Podyplomowego Studium Kadry Menedżerskiej do współpracy ze strukturami...

Marcin Pawlikowski

Marcin Pawlikowski

Absolwent Wydziału Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, oraz kierunku finanse i rachunkowość  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Po zakończeniu studiów...

Rada nadzorcza

Beata Peszyńska
Marcin Łukaszewicz
Cezary Pawlikowski