Władze spółki

Artur Bielski

Artur Bielski

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na kierunku Finanse i Bankowość oraz Politechniki Gdańskiej – Podyplomowego Studium Kadry Menedżerskiej do współpracy ze strukturami UE.

Jest ekspertem analizy finansowo-ekonomicznej, zamówień publicznych i funduszy pomocowych. W swojej karierze zawodowej był odpowiedzialny m.in. za procesy konsolidacji i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, optymalizacji kosztów i struktury organizacyjnej przedsiębiorstw, pozyskiwanie źródeł zewnętrznego finansowania oraz współpracę z instytucjami finansowymi.
Doświadczenie zawodowe zdobywał od 1991 r. w bydgoskim oddziale BGŻ SA m.in. jako specjalista w zakresie analizy finansowej i restrukturyzacji przedsiębiorstw, a także weryfikacji kredytowej. Od 2003 r. pracował jako Dyrektor ds. finansowych w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „MYŚLĘCINEK“, aby po 9 latach współpracy kontynuować karierę jako Prezes Zarządu spółki Aquapark Bydgoszcz-Myślęcinek. Od 2012, przez dwa lata, był Wiceprezesem Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego SA.
W latach 2008 – 2015 pełnił, obok funkcji zarządczych w spółkach, rolę Specjalisty asesora w Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego oceniając projekty realizowane z dofinansowaniem.

Karierę w spółce Boruta-Zachem rozpoczął w 2014 r., by w kwietniu 2016 r. awansować na stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju z funkcji Kierownika Wydziału Finansowo-Księgowego.


« powrót