Raporty ESPI

Raport 1/2022 (12.01.2022)
Wstępne szacunkowe wyniki sprzedażowe Onlybio.life S.A., za IV kwartał 2021 r.

Raport 22/2021 (02.11.2021)
Szacunkowe wyniki finansowe za III kwartały 2021 r. oraz wybrane dane za październik 2021r. spółek zależnych

Raport 21/2021 (02.09.2021)
Zarekomendowanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości do dofinansowania projektu Onlybio.life S.A. w wysokości 6,5 mln zł

Raport 20/2021 (24.08.2021)
Zawarcie umowy strategicznej przez spółkę zależną

Raport 20/2021 (24.08.2021)
Zawarcie umowy strategicznej przez spółkę zależną

Raport 19/2021 (27.07.2021)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania Scotts Enterprises Limited - korekta raportu 15/2021

Raport 18/2021 (27.07.2021)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania

Raport 17/2021 (27.07.2021)
Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2021 r. spółek zależnych - korekta raportu 16/2021

Raport 16/2021 (27.07.2021)
Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2021 r. spółek zależnych

Raport 15/2021 (26.07.2021)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania

Raport 14/2021 (26.07.2021)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania

Raport 13/2021 (13.07.2021)
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Raport 11/2021 (23.06.2021)
Zawarcie umowy o zachowaniu poufności

Raport 10/2021 (27.04.2021)
Szacunkowe wyniki finansowe za I Q 2021 r. spółek zależnych

Raport 9/2021 (23.03.2021)
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Raport 7/2021 (01.03.2021)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania

Raport 6/2021 (26.02.2021)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania

Raport 5/2021 (26.02.2021)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania

Raport 4/2021 (26.02.2021)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania

Raport 3/2021 (23.02.2021)
Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej - ponowna publikacja załącznika do raportu ESPI 2/2021

Raport 2/2021 (23.02.2021)
Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej

Raport 1/2021 (23.02.2021)
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał

Raport 32/2020 (31.12.2020)
Zawarcie istotnych umów z Boruta - Zachem Kolor sp. z o.o.

Raport 31/2020 (31.12.2020)
Zawarcie istotnych umów z Inventionbio S.A.

Raport 30/2020 (30.12.2020)
Nabycie pakietu kontrolnego w spółce Inventionbio S.A.

Raport 29/2020 (30.12.2020)
Zawarcie umowy sprzedaży Obligacji serii A.

Raport 28/2020 (28.12.2020)
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu InventionBio Sp. z o.o. w wysokości 18,9 mln.

Raport 27/2020 (22.12.2020)
Informacja o zakończeniu negocjacji przejęcia InventionBio sp. z o.o.

Raport 26/2020 (18.12.2020)
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu InventionBio Sp. z o.o. w wysokości 10,7 mln.

Raport 25/2020 (17.12.2020)
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Centrum Badawczo-Rozwojowego przez spółkę Onlybio.life Sp. z o.o.

Raport 24/2020 (01.12.2020)
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu InventionBio Sp. z o.o. w wysokości 16,5 mln.

Raport 23/2020 (01.12.2020)
Zarekomendowanie przez NCBiR do dofinansowania projektu InventionBio Sp. z o.o. w wysokości 18,9 mln.

Raport 22/2020 (06.11.2020)
Wdrożenie projektu e-commerce Onlybio.life Sp. z o.o.

Raport 21/2020 (05.11.2020)
Rozpoczęcie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie Centrum Badawczo-Rozwojowego przez spółkę Onlybio.life Sp. z o.o.

Raport 20/2020 (23.10.2020)
Zarekomendowanie przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do dofinansowania projektu InventionBio Sp. z o.o. w wysokości 10,7 mln.

Raport 19/2020 (20.10.2020)
Zawarcie umowy z domem maklerskim dotyczącej przygotowania prospektu emisyjnego.

Raport 18/2020 (14.10.2020)
Zarekomendowanie przez PARP do dofinansowania projektu InventionBio Sp. z o.o. w wysokości 16,5 mln.

Raport 17/2020 (14.10.2020)
Zawarcie umowy pożyczki przez spółkę InventionBio sp. z o.o.

Raport 16/2020 (14.10.2020)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania

Raport 15/2020 (12.10.2020)
Zawarcie umowy o zachowaniu poufności – rozpoczęcie współpracy

Raport 14/2020 (08.10.2020)
Umowa ramowa z Sensdx S.A. w zakresie wykorzystania biosurfaktantów w produkcji biosensorów używanych w detekcji wirusów

Raport 12/2020 (25.09.2020)
Rozwiązanie Porozumienia Akcjonariuszy

Raport 11/2020 (23.09.2020)
Zawarcie umowy o zachowaniu poufności - rozpoczęcie negocjacji

Raport 10/2020 (15.09.2020)
Plan rozwoju Spółki na lata 2020-2023

Raport 09/2020 (11.09.2020)
Zawarcie umowy o zachowaniu poufności – rozpoczęcie współpracy

Raport 08/2020 (28.08.2020)
Informacja o rozpoczęciu negocjacji

Raport 06/2020 (31.07.2020)
Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport 05/2020 (24.07.2020)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5%.

Raport 04/2020 (23.07.2020)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - o zmianie sposobu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Boruta – Zachem S.A. (z pośredniego na bezpośredni)

Raport 03/2020 (09.06.2020)
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Raport 02/2020 (27.01.2020)
Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport 18/2019 (02.12.2019)
Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej

Raport 17/2019 (18.10.2019)
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Raport 16/2019 (14.10.2019)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania

Raport 15/2019 (14.10.2019)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania

Raport 14/2019 (05.09.2019)
Zakup obligacji serii A

Raport 13/2019 (29.07.2019)
Publikacja memorandum informacyjnego w związku z emisją akcji serii E oraz harmonogram oferty publicznej akcji serii E

Raport 11/2019 (09.07.2019)
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Raport 9/2019 (17.06.2019)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 16% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

Raport 8/2019 (17.06.2019)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania

Raport 7/2019 (17.04.2019)
Otrzymanie korekty zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

Raport 6/2019 (17.04.2019)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

Raport 5/2019 (15.04.2019)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

Raport 4/2019 (13.03.2019)
Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport 3/2019 (07.03.2019)
Umorzenie sprawy dotyczącej pozwu o ustalenie nieistnienia uchwał ZWZ Spółki z 28 maja 2018 r.

Raport 1/2019 (31.01.2019)
Zawarcie umowy sprzedaży (zakupu) udziałów w spółce Laboratorium Naturella sp. z o.o.

Raport 17/2018 (31.12.2018)
Nieodpłatne przeniesienia akcji powodujące zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce (zbycie akcji) oraz przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce (nabycie akcji)

Raport 16/2018 (21.12.2018)
Zawarcie aneksu do listu intencyjnego w sprawie sprzedaży spółki Laboratorium Naturella sp. z o.o.

Raport 15/2018 (21.12.2018)
Objęcie i przyjęcie Obligacji

Raport 14/2018 (04.12.2018)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 w zw. z art. 69a ustawy o ofercie publicznej – pośrednie przekroczenie progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

Raport 13/2018 (29.10.2018)
Zawarcie listu intencyjnego w sprawie przejęcia spółki Laboratorium Naturella Sp. z o.o.

Raport 12/2018 (01.10.2018)
Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 11/2018 (25.09.2018)
Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 10/2018 (25.09.2018)
Zwiększenie stanu posiadania poprzez zawarcie Porozumienia Akcjonariuszy

Raport 9/2018 (25.09.2018)
Zmniejszenie udziału poniżej 20% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 8/2018 (24.09.2018)
Przekroczenie progu 33% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 7/2018 (10.07.2018)
Otrzymanie pozwu o ustalenie nieistnienia uchwał ZWZ Spółki z 28 maja 2018 r.

Raport 6/2018 (08.07.2018)
Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport 4/2018 (04.06.2018)
Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport 2/2018 (11.05.2018)
Podpisanie umowy o współpracy z Laboratorium Naturella

Raport 8/2017 (21.12.2017)
Zwiększenie udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 7/2017 (21.12.2017)
Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 6/2017 (29.08.2017)
Brak przyznania dofinansowania projektu

Raport 5/2017 (10.05.2017)
Zwiększenie udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 4/2017 (27.04.2017)
Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu

Raport 3/2017 (28.03.2017)
Zamiar zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport 1/2017 (07.02.2017)
Brak przyznania dofinansowania projektu

Raport 7/2016 (21.12.2016)
Zwiększenie udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 6/2016 (21.12.2016)
Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 5/2016 (29.09.2016)
Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu

Raport 4/2016 (30.06.2016)
Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport 2/2016 (31.05.2016)
Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 1/2016 (01.02.2016)
Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych w 2015 r.

Raport 23/2015 (16.12.2015)
Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 23/2015 (30.11.2015)
Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 22/2015 (23.09.2015)
Zmniejszenie udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów

Raport 21/2015 (22.09.2015)
Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 20/2015 (28.08.2015)
Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 19/2015 (03.07.2015)
Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 18/2015 (03.07.2015)
Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 17/2015 (25.06.2015)
Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2015 r.

Raport 16/2015 (25.06.2015)
Zmniejszenie stanu posiadania poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 15/2015 (25.06.2015)
Zmniejszenie stanu posiadania poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 14/2015 (25.06.2015)
Zmniejszenie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 13/2015 (27.05.2015)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boruta-Zachem SA wraz z projektami uchwał

Raport 12/2015 (04.05.2015)
Zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 11/2015 (04.05.2015)
Zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 10/2015 (19.02.2015)
Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 9/2015 (17.02.2015)
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% na NWZ Spółki w dniu 16 lutego 2015 r.

Raport 8/2015 (13.02.2015)
Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 7/2015 (13.02.2015)
Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 6/2015 (12.02.2015)
Przekroczenie progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 5/2015 (10.02.2015)
Przekroczenie progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 4/2015 (06.02.2015)
Informacja o zmniejszeniu posiadanego udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Emitencie

Raport 3/2015 (06.02.2015)
Informacja o zmianie posiadanego udziału w kapitale zakładowym przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

Raport 2/2015 (27.01.2015)
Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 1/2015 (17.01.2015)
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORUTA-ZACHEM SA wraz z projektami uchwał

Raport 12/2014 (31.12.2014)
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORUTA-ZACHEM SA wraz z projektami uchwał

Raport 11/2014 (14.10.2014)
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORUTA-ZACHEM SA wraz z projektami uchwał

Raport 10/2014 (14.10.2014)
Korekta raportu bieżącego nr 7/2014

Raport 9/2014 (10.10.2014)
Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 8/2014 (12.09.2014)
Zmniejszenie stanu posiadania akcji Spółki

Raport 7/2014 (12.09.2014)
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport 6/2014 (11.09.2014)
Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport 5/2014 (14.08.2014)
Nabycie akcji przez Wiceprezesa Zarządu Emitenta

Raport 4/2014 (12.08.2014)
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 12 sierpnia 2014 r.

Raport 3/2014 (12.08.2014)
Nabycie akcji przez Wiceprezesa Zarządu Emitenta

Raport 2/2014 (16.07.2014)
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BORUTA-ZACHEM SA wraz z projektami uchwał

Raport 1/2014 (23.06.2014)
Uzyskanie dostępu do systemu ESPI