Aktualności

Boruta-Zachem przejmuje biotechnologiczną firmę Laboratorium Naturella

Boruta Zachem S.A. podpisała z końcem stycznia 2019 r. umowę zobowiązującą do nabycia 100 proc. udziałów w polskiej spółce biotechnologicznej Laboratorium Naturella Sp. z o.o. Cena sprzedaży wyniosła 110.000 zł, a przejście własności udziałów nastąpiło z chwilą zawarcia umowy.  Od tej chwili Laboratorium Naturella wchodzi w skład grupy kapitałowej Boruta Zachem.

Laboratorium Naturella jest młodą, biotechnologiczną firmą badawczo-wdrożeniową, która oferuje ekologiczne kosmetyki dla dzieci i dorosłych oraz środki czystości składające się przynajmniej w 99% z surowców pochodzenia naturalnego. Spółka jako jedyna w Polsce, a także na świecie wykorzystuje w swoich recepturach biosurfaktynę z rzepaku. Twórcą i właścicielem innowacyjnej technologii wytwarzania biosurfaktyny jest producent Boruta-Zachem, który udostępnił ten unikalny składnik do wyłącznego stosowania przez Laboratorium Naturella. Obecnie większość przychodów ze sprzedaży produktów generowana jest w Polsce. Sieć sprzedaży stanowią specjalistyczne sklepy, delikatesy ekologiczne, największe sieci handlowe, apteki oraz drogerie. Firma jednak bardzo dynamicznie się rozwija i jej naturalnym celem jest wzrost sprzedaży eksportowej. Produkty pod markami OnlyBio i OnlyEco są już obecne na kilku rynkach zagranicznych m.in. w Szwajcarii, Czechach, Finlandii i Hiszpanii. 

Laboratorium Naturella systematycznie prowadzi również badania biotechnologiczne nad nowymi surowcami pozyskiwanymi naturalnie z roślin, które służą jako składniki do wyrobu produktów konsumenckich.

Więcej informacji o spółce Laboratorium Naturella: http://laboratoriumnaturella.com/