Materiały prasowe

Boruta-Zachem zwiększa sprzedaż o 16 proc. w I półroczu i zapowiada kontynuację rozwoju


Boruta-Zachem – czołowy polski producent barwników, pigmentów i rozjaśniaczy optycznych, w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. osiągnął 10,39 mln zł przychodów ze sprzedaży. To wzrost o ponad 16 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W samym II kwartale 2016 r.  przychody spółki wzrosły o ponad 34 proc. r/r. Zysk EBIT i netto na koniec czerwca 2016 r. wyniosły odpowiednio 167,4 i 13,3 tys. zł.

 

- „Istotny wzrost przychodów w II kwartale to efekt m.in. sukcesów wydziału Produkcji Chemii Gospodarczej i Kosmetyków, który niedawno uruchomiliśmy. Liczymy, na jego bardzo dobrą postawę również w kolejnych kwartałach. Jestem przekonany, że nowo powołana Wiceprezes Ewa Wójcikowska, która będzie kierowała pracami wydziału, przyczyni się do wzmocnienia naszej pozycji  na rynku” – powiedział Marcin Pawlikowski, Wiceprezes Zarządu Boruta-Zachem S.A.

 

Narastająco w okresie sześciu miesięcy 2016 r. zysk z działalności operacyjnej wyniósł 167,4 tys. zł wobec 299,9 tys. zł w roku ubiegłym. Zysk netto natomiast wyniósł 13,3 tys. zł wobec 188,2 tys. zł rok wcześniej.

 

-„Zyski za II kwartał 2016 r. były nieco niższe niż w roku ubiegłym. Było to podyktowane kosztami związanymi z uruchomieniem linii produkcyjnej biosurfaktantów oraz kosztami prowadzenia innowacyjnych projektów badawczych. Jednocześnie wpływ na wynik tego okresu miało rozpoczęcie naliczania amortyzacji w związku z zakończeniem etapu inwestycji.”

 

Spółka, której działalność opiera się na trzech filarach – barwnikach, biochemii oraz prowadzeniu projektów naukowych, w kwietniu br. uroczyście otworzyła innowacyjną linię produkcyjną biosurfaktantów w Bydgoszczy. Spółka jest pierwszym w Polsce i jednym z nielicznych na świecie producentem biosurfaktantów. Stosowana przez Borutę-Zachem technologia ich produkcji jest pionierska w skali światowej oraz stanowi kluczowe znaczenie dla przyszłego rozwoju spółki.  Na bazie linii produkcyjnej Boruta-Zachem planuje w najbliższej przyszłości stworzenie biorafinerii kaskadowej, która pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie biomasy przy produkcji biosurfaktantów oraz wytwarzanie nowych produktów procesów fermentacji takich jak białka, prebiotyków czy enzymów.

 

Poza produkcją biosurfakantów, spółka kontynuuje prace nad innowacyjnym projektem badawczym, którego celem jest stworzenie nowatorskiej metody otrzymywania innowacyjnego podłoża nośnikowego na bazie lewanu i PGA do zastosowania w dermatologii klinicznej i estetycznej. Nanonośniki będą mogły znaleźć zastosowanie np. w produkcji nowoczesnych opatrunków oraz w licznych rozwiązaniach, które oferują i udoskonalają firmy z branży farmaceutycznej i kosmetycznej.

 

Nowe inwestycje maja zostać częściowo sfinansowane środkami z funduszy unijnych, o które spółka aktualnie się ubiega.