Materiały prasowe

Boruta Zachem z rekordowymi przychodami w II kwartale 2019 r.

Boruta-Zachem, w drugim kwartale 2019 r. wypracowała 8,3 mln zł przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o 54 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. Na wzrost sprzedaży wpływ miały zwiększone działania marketingowe w zakresie ekologicznych marek oraz pozyskanie nowych, dużych klientów. W tym okresie spółka również poprawiła wyniki finansowe i rentowność na każdym poziomie działalności.

 

Boruta Zachem w II kwartale 2019 r. dynamicznie zwiększyła wyniki ze sprzedaży (8,3 mln zł wobec 5,4 mln zł) i osiągnęła rentowność netto osiągając zysk na poziomie 439 tys. zł. W poprzednim roku spółka odnotowała stratę w wysokości 236 tys. zł. W I połowie 2019 r. przychody Boruty wyniosły 14,2 mln zł i były o 33 proc. wyższe niż przed rokiem. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco zamknął pierwszą połowę roku zyskiem w kwocie 13 tys. zł. Jest to wynik znacząco lepszy niż ten, który był notowany za I połowę 2018 r., gdzie zanotowano stratę w wysokości 945 tys. zł. 


- Wypracowane wyniki za drugi kwartał potwierdzają, że konsekwentna strategia budowy silnych marek, za którymi stoi cała filozofia produkcji oraz koncentracja na eko-konsumenta to dobry kierunek, który zapewnia dynamiczny rozwój firmy i przynosi powoli efekty finansowe. Nieustannie pracujemy nad zwiększeniem skali naszego działania, a w drodze są już nowe kontrakty z zagranicznymi odbiorcami  – powiedział Marcin Pawlikowski, Wiceprezes Zarządu Boruta-Zachem S.A.

Spółka zależna Boruty, firma Laboratorium Naturella w drugim kwartale br. podpisała długoletnią umowę z ambasadorką marek Panią Katarzyną Bosacką. Plan działań marketingowych na 2019 r. uwzględnia zwiększenie obecności marek OnlyBio i OnlyEco w prasie drukowanej i Internecie. Firma planuje również zwiększyć zaangażowanie w działania digitalowe. Spółka obecnie koncentruje się na poszerzaniu współpracy z sieciami handlowymi i drogeryjnymi. W czerwcu firma sfinalizowała umowę z siecią Rossmann, jedną z największych sieci drogeryjnych w Polsce.  Dzięki umowie naturalne produkty firmy trafiły na półki do 800 placówek tej sieci na terenie kraju. Jednocześnie w drugim kwartale spółka rozszerzyła liczbę indeksów dostarczanych do sieci drogeryjnych Hebe i Super Pharm. Laboratorium Naturella rozpoczęło również współpracę z lokalną siecią drogerii Koliber – obecnie sieć ma pod swoimi skrzydłami 130 drogerii. Dodatkowo firma w drugim kwartale podpisała nowe umowy z sieciami handlowymi Auchan i Tesco. Poza rozszerzeniem współpracy z sieciami działającymi na polskim rynku, prowadzone są również zaawansowane rozmowy z zagranicznymi partnerami. Spółka w ostatnim czasie wystawiała produkty OnlyBio i OnlyEco na targach Beautyworld Middle East w Dubaju oraz Cosmoprof North America w Las Vegas. 

Dzięki takim inicjatywom firma zwiększa swoją rozpoznawalność i nawiązuje relacje biznesowe. Obecnie na bardzo zaawansowanym etapie są negocjacje dystrybucyjne z partnerem z Kanady i USA. Produkty spółki są już dostępne na wielu rynkach zagranicznych.


Koncentracja na rozwijanej gałęzi eko-biznesu i zaangażowanie w działania mające na celu wsparcie rozpoznawalności marek w Polsce i na świecie to czynniki, które w ocenie Zarządu powinny przynieść wymierne efekty w postaci znaczącej dynamiki wzrostu przychodów w kolejnych okresach.