Materiały prasowe

Boruta-Zachem podsumowuje trzeci kwartał 2016 r.


Boruta-Zachem – czołowy polski producent barwników, pigmentów i rozjaśniaczy optycznych, w okresie trzech kwartałów 2016 r. osiągnął 17,68 mln zł przychodów ze sprzedaży. To wzrost o ponad 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej i zysk netto w tym samym okresie wyniosły odpowiednio 112,9 i 23,5 tys. zł. Spółka jednocześnie kontynuowała prace nad rozwojem wydziału ekologicznej chemii gospodarczej i kosmetyków, których produkcja opiera się na bazie wysokiej jakości biosurfaktantów.    

 

W samym III kwartale 2016 r.  przychody spółki wzrosły o blisko 44 proc. r/r., co było spowodowane przede wszystkim skuteczną działalnością nowego Wydziału Produkcji Chemii Gospodarczej i Kosmetyków.  

Boruta-Zachem odnotowała w trzecim kwartale 10,2 tys. zysku netto wobec 137,2 tys. zł w analogicznym okresie 2015 r. Wpływ na pogorszenie wyników miały wyższe niż w roku ubiegłym koszty związane z intensywnym rozwojem nowego wydziału chemii i kosmetyków, prowadzeniem innowacyjnych projektów badawczych oraz naliczaniem wysokich odpisów amortyzacyjnych związanych z zakończeniem inwestycji (w ramach projektu dot. biosurfaktantów).

 

- „Konsekwentnie pracujemy nad rozwojem projektów, w jakie zaangażowaliśmy się w minionych okresach. Jak każdy rozwój biznesu niesie za sobą wzmożone koszty i inwestycje, które tymczasowo odbijają się na wynikach. Prace nowego wydziału, zajmującego się opracowywaniem i wdrażaniem innowacyjnych produktów ekologicznych są na tyle zaawansowane, że w najbliższej przyszłości jego efekty powinny mieć wpływ na podniesienie wyników operacyjnych spółki.” – powiedział Marcin Pawlikowski, Wiceprezes Zarządu Boruta-Zachem S.A.

 

Boruta-Zachem, której działalność opiera się na trzech filarach – barwnikach, biochemii oraz prowadzeniu projektów naukowych, w kwietniu br. uroczyście otworzyła innowacyjną linię produkcyjną biosurfaktantów w Bydgoszczy. Spółka jest pierwszym w Polsce i jednym z nielicznych na świecie producentem biosurfaktantów. Stosowana przez Borutę-Zachem technologia ich produkcji jest pionierska w skali światowej oraz stanowi kluczowe znaczenie dla przyszłego rozwoju spółki. 

 

Na bazie linii produkcyjnej Boruta-Zachem planuje w najbliższej przyszłości stworzenie biorafinerii kaskadowej, która pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie biomasy przy produkcji biosurfaktantów oraz wytwarzanie nowych produktów procesów fermentacji takich jak białka, prebiotyków czy enzymów.

 

Poza produkcją biosurfaktantów, spółka kontynuuje prace nad projektem badawczym, którego celem jest stworzenie pionierskiej metody otrzymywania innowacyjnego podłoża nośnikowego na bazie lewanu i PGA do zastosowania w dermatologii klinicznej i estetycznej. Nanonośniki będą mogły znaleźć zastosowanie np. w produkcji nowoczesnych opatrunków oraz w licznych rozwiązaniach, które oferują i udoskonalają firmy z branży farmaceutycznej i kosmetycznej.

 

Nowe inwestycje maja zostać częściowo sfinansowane środkami z funduszy unijnych, o które spółka aktualnie się ubiega.